Mgr. Margareta Münsterová
Advokátní kancelář

O mně

Působím jako samostatná advokátka se sídlem v Hradci Králové, na adrese Hradební 548/3 500 03, Hradec Králové. Jsem zapsána u České advokátní komory pod ev. číslem 18507.

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti jsem působila jako právnička na Generální inspekci Ministerstva zahraničních věcí České republiky a dále jako soudkyně pracovně zařazená u Okresního soudu v Hradci Králové se specializací na právo rodinné a exekuční.

Kromě advokátní praxe se věnuji i pedagogické činnosti, v minulosti jsem pracovala jako lektorka práva na Univerzitě v Hradci Králové, v současné době vyučuji právo na Střední obchodní škole pro obor veřejná správa.

Působím jako odborná konzultantka pro Poradnu pro rodinu Pardubického kraje.

advokátka Margareta Münsterová

Poskytované právní služby

Právnické služby poskytuji v rozsahu tzv. generální praxe, tzn. že se věnuji všem odvětvím práva. Specializuji se zejména na oblast práva rodinného

Poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

Ceník

Cena smluvní

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem – cena smluvní, která může být sjednána podle počtu hodin – časová odměna, anebo dle předmětu právní služby za jednotlivé provedené úkony. Při dlouhodobé spolupráci může být sjednána tzv. paušální odměna např. za veškerou práci provedenou pro klienta v průběhu jednotlivých měsíců apod.

Cena mimosmluvní

Není-li cena dohodnuta smlouvou s klientem, je advokát oprávněn účtovat dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb – dle advokátního tarifu. Tento typ odměny je označen jako tzv. mimosmluvní odměna. Pravidla výpočtu mimosmluvní odměny jsou obsažena v uvedené vyhlášce.

Kontakt

Adresa Hradební 548/3 500 03, Hradec Králové
Telefon +420 608 981 788
E-mail mgr.munsterova@seznam.cz
Identifikátor DS z9f5b2